Inženýrská činnost

  • Inženýrská činnost zahrnuje zastupování investora při zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dopravní infrastruktury a všech účastníků řízení, zajištění podkladů, měření a průzkumů pro projekční práce. Vše zajišťujeme ke zpracovanému stupni projektové dokumentace v požadovaném rozsahu investora a příslušného stavebního úřadu.

  • Zajištění správních řízení - vyřízení územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení, včetně správních řízení, které stavba vyžaduje.

  • Zajištění vynětí ze ZPF a LPF, součinnost při zajištění nájemních smluv apod.

  • Autorský dozor.

  • Technický dozor investora.

  • Konzultační a poradenská činnost v oblasti železničních staveb.