Projektování železničních staveb

  • Zajišťujeme zpracování studií, technického řešení stavby, záměrů stavby a projektové dokumentace ve všech požadovaných stupních na novostavby a rekonstrukce tratí na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách.

  • Zpracování dokumentace na rekonstrukci železničního svršku včetně návrhu technického řešení kolejí a kolejového rozvětvení v železničních stanicích a v širé trati.

  • Zpracování dokumentace na rekonstrukci železničního spodku včetně odvodnění.

  • Zpracování dokumentace na novostavby a rekonstrukce nástupišť v železničních stanicích a zastávkách.

  • Zpracování dokumentace na novostavby a rekonstrukce železničních přejezdů a přechodů pro pěší.

  • Zpracování dokumentace na novostavbu a rekonstrukci pozemních komunikací, zpevněných ploch a terénních úprav, které navazují na projektovanou stavbu železniční tratě včetně zařízení.

  • Projektová dokumentace je zpracována v programu MicroStation s nadstavbou InRail.